Όροι & Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Αυτοί οι Όροι εφαρμόζονται πλήρως και αφορούν τη χρήση αυτού του Ιστότοπου από εσάς. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Πρότυπους Όρους και Προϋποθέσεις.

Αυτοί οι Τυπικοί Όροι και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας που γράφονται σε αυτήν την ιστοσελίδα αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς, 3hillsboutique προσβάσιμη από το 3hillsboutique.gr

Οι ανήλικοι ή τα άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός από το περιεχόμενο που σας ανήκει, σύμφωνα με αυτούς τους Όρους, το 3HILLS BOUTIQUE HOTEL και / ή οι δικαιοπάροχοι του κατέχουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Σας παρέχεται περιορισμένη άδεια μόνο για σκοπούς προβολής του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Περιορισμοί

Απαγορεύεται από τρίτους συγκεκριμένα και χωρίς την συγκατάθεση της 3HILLS BOUTIQUE η χρήση από όλα τα ακόλουθα:

  • δημοσίευση υλικού Ιστοσελίδας σε άλλα μέσα
  • πώληση, αδειοδότηση ή / και εμπορευματοποίηση του υλικού της Ιστοσελίδας.
  • δημόσια εκτέλεση και / ή εμφάνιση οποιουδήποτε υλικού ιστότοπου ·
  • χρήση αυτού του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή μπορεί να είναι επιβλαβής για αυτόν τον ιστότοπο
  • χρήση αυτού του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση των χρηστών σε αυτόν τον ιστότοπο
  • χρήση αυτού του Ιστότοπου αντίθετα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχειρηματική οντότητα.
  • συμμετοχή σε οποιαδήποτε εξόρυξη δεδομένων, συλλογή δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με αυτόν τον Ιστότοπο.
  • χρήση αυτού του Ιστοτόπου για συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή μάρκετινγκ.

Σε ορισμένες περιοχές αυτού του Ιστότοπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση από εσάς και το 3HILLS BOUTIQUE HOTEL ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω την πρόσβαση από εσάς σε οποιαδήποτε περιοχή αυτού του Ιστότοπου, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη κρίση. Οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης που μπορεί να έχετε για αυτόν τον ιστότοπο είναι εμπιστευτικά και πρέπει να τα διατηρήσετε απόρρητα.

Το περιεχόμενό σας

Σε αυτούς τους Πρότυπους Όρους και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου, το “Περιεχόμενο σας” σημαίνει οποιοδήποτε ήχο, κείμενο βίντεο, εικόνες ή άλλο υλικό που επιλέγετε να εμφανιστεί σε αυτόν τον Ιστότοπο. Εμφανίζοντας το περιεχόμενό σας, παραχωρείτε στο 3HILLS BOUTIQUE HOTEL μια μη αποκλειστική, παγκόσμια αμετάκλητη, αδειοδοτούμενη άδεια χρήσης για χρήση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση και διανομή σε οποιοδήποτε και όλα τα μέσα.

Το περιεχόμενό σας πρέπει να είναι δικό σας και δεν πρέπει να προσβάλλει δικαιώματα τρίτων. Το 3HILLS BOUTIQUE HOTEL διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά σας από αυτόν τον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Χωρίς εγγυήσεις

Αυτός ο Ιστότοπος παρέχεται «ως έχει», με όλα τα σφάλματα, και το 3HILLS BOUTIQUE HOTEL δεν εκφράζει καμία δήλωση ή εγγύηση, οποιουδήποτε είδους σχετίζεται με αυτόν τον Ιστότοπο ή τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Επίσης, τίποτα που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν θα ερμηνευθεί ως συμβουλή.

Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση το 3HILLS BOUTIQUE HOTEL, τα στελέχη και οι υπάλληλοί του, δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οτιδήποτε προκύπτει, από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται, με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας από εσάς εάν αυτή η ευθύνη είναι συμβατική. Το HOTEL 3HILLS BOUTIQUE, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, διευθυντών και υπαλλήλων του, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη ή ειδική ευθύνη που προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας από εσάς.

Αποζημιώνετε στο μέγιστο βαθμό το HOTEL 3HILLS BOUTIQUE από και έναντι οποιωνδήποτε ή / και όλων των υποχρεώσεων, κόστους, απαιτήσεων, αιτιών δράσης, ζημιών και εξόδων που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο που σχετίζεται με την παραβίαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων.

Διαχωρισμός

Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων διαπιστωθεί ότι είναι άκυρη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτές οι διατάξεις θα διαγραφούν χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος.

Μεταβολή των Όρων

Το 3HILLS BOUTIQUE HOTEL επιτρέπεται να αναθεωρεί αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή το κρίνει σκόπιμο και με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου αναμένεται να αναθεωρείτε αυτούς τους Όρους σε τακτική βάση.

Εκχώρηση

Το 3HILLS BOUTIQUE HOTEL επιτρέπεται να εκχωρήσει, να μεταβιβάσει και να αναθέσει σε υπεργολαβία τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις του βάσει αυτών των Όρων χωρίς καμία ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η εκχώρηση, μεταφορά ή υπεργολαβία οποιουδήποτε από τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των Όρων.

Ολόκληρη η συμφωνία

Αυτοί οι Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ του 3HILLS BOUTIQUE HOTEL και εσάς σε σχέση με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και αντιλήψεις.

Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία

Αυτοί οι όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Αρμόδια είνα τα Ελληνικά Δικαστήρια που βρίσκονται στη χώρα για την επίλυση των διαφορών.